Boosheid

Boosheid is één van de meest voorkomende struggles waarmee ouders & jongeren voor coaching mij komen. Veel van die ouders hebben een jongeren die startende puber is en waardoor aan de ene kant zelfstandiger en aan de andere kant heeft ie je nodig om de storm aan nieuwe gedachten en gevoelens te begrijpen. Het kan nogal dubbel voelen; het ene moment heeft je kind een ouder nodig die loslaat en het andere moment eentje die erg dichtbij is. En dan zijn er ook nog die ontploffingen… zo boos en brutaal is jouw kind tegenwoordig.

Zie je kind in wat ie écht voelt

Wat je taak als ouder van een puber is, is om je kind te zien. Zien voor wat ie écht voelt, aan de binnenkant. En dat kan alleen als je ietsje meer afstand neemt van je kind. Daarvoor is het fijn als je begrijpt dat het boze gedrag of de wispelturigheid van je kind geen pesten is, maar dat er altijd een naar gevoel onder ligt zoals machteloosheid, frustratie of verdriet. Doe je best achter het gedrag je kind te blijven zien en lief te hebben. Knuffel waar je knuffelen kunt, troost waar je troosten kunt, laat los wat je loslaten kunt. In vertrouwen en met liefdevolle aandacht voor je kind.

Aan de buitenkant boos, en aan de binnenkant…?

Om boze kinderen goed te kunnen helpen, ga ik eerst eens op zoek naar wat er bij boosheid aan de buitenkant nou eigenlijk aan de binnenkant aan de hand is. Zo kan je je machteloos voelen, gefrustreerd, verdrietig, woedend of verontwaardigd. Het ziet er allemaal uit als BOOS maar omdat het van de binnenkant anders zit kan een andere aanpak handig zijn.

Eerste hulp bij boosheid

Als ouder wil je natuurlijk weten wat jij op zo’n moment van grote boosheid kan doen. In de begeleiding bij mij leer ik je kind hoe ie wat er gebeurd in zijn binnenkant kan benoemen. Ook oefenen we met andere manieren om boosheid aan de buitenkant te laten zien. Jij als ouder leert hoe je er kan zijn voor je kind. Hoe je zijn gevoel serieus kan nemen door erkenning en troost te bieden.

 

Is één op één begeleiding (nog) niet nodig? Check dan mijn gratis e-book voor 3 praktische hands on tips voor eerste hulp bij boosheid. Heb je het vermoeden dat de boosheid van jouw kind vooral te maken heeft met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen? Dan kunnen de templates beoefenen die jullie zeker een zetje geven!