MIJN KIND HEEFT GEEN VRIENDEN

Gepubliceerd op 21 november 2023 om 18:15

Een van de meest verrassende zorgen onder ouders is wanneer hun kinderen weinig vrienden hebben. En daarom een grote hulde aan de ouders die onvermoeibaar hebben gestreden om hun kinderen aan te moedigen om vrienden te maken. Jullie inzet is bewonderenswaardig, want het kan hartverscheurend zijn om te zien dat je kind wat meer hulp nodig heeft bij het aangaan van vriendschappen dan andere.

 

Vriendjes en vriendinnetjes, klasgenoten, hartsvriendinnen, buurjongens en buurmeisjes: deze leeftijdsgenootjes spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Ze spelen samen, werken samen, doen elkaar na, maken ruzie en maken het weer goed. Iedere ouder gunt zijn/ haar kind leuke sociale contacten. Maar wat doe je als jouw kind geen of weinig vrienden heeft en de aansluiting bij andere kinderen mist? Heb je hier als ouders invloed op en kun je jouw kind helpen vrienden te maken?

Mijn kind heeft geen vrienden

Hoe kun je herkennen dat jouw kind moeite heeft om vriendschappen te sluiten? Hier zijn enkele aanwijzingen:

-Je kind spendeert veel tijd in zijn eentje

-Je merkt dat hij/zij zelden of nooit wordt uitgenodigd voor speelafspraken of feestjes.

-Je kind geeft aan dat hij niet betrokken wordt bij groepsactiviteiten.

-De leraar heeft begrepen dat jouw kind vaak alleen zit of speelt.

-Je kind uit zijn verlangen om meer vrienden te hebben en zich minder eenzaam te voelen.

-Bij het spelen neemt jouw kind vaak een overheersende rol aan, wat tot gevolg heeft dat anderen er zelden een vervolgafspraak volgt.

-Je ziet dat je kind verlegen is en moeite heeft om op anderen af ​​te stappen.

Wat zijn mogelijke oorzaken dat mijn kind geen vrienden heeft?

Nu je hebt uitgezocht of jou kind moeite heeft met vrienden maken. Is het goed om te kijken wat de mogelijke oorzaak zouden kunnen zijn.

 

Beperkt vertrouwen: Soms kan een gebrek aan zelfvertrouwen ervoor zorgen dat jouw kind moeite heeft om contact te maken. Het kan bang zijn voor een verwijzing, zelfs als het weet hoe het een gesprek moet beginnen. Twijfels over de eigen waarde en de vrees voor afwijzing kunnen dit lastig maken.

 

Introvert karakter: Als jouw kind van nature introvert en betrokken is, heeft het misschien meer tijd nodig om zich op zijn gemak te voelen in sociale situaties. Het schoolplein kan overweldigend en overprikkeld zijn, en deelname aan groepsactiviteiten kan als spannend worden ervaren. Het kan de voorkeur geven aan waarnemers en de sfeer aftasten voordat het actief deelneemt.

 

Beperkte sociale vaardigheden: Als jouw kind moeite heeft om rekening te houden met anderen en bijvoorbeeld vaak een dominante rol aanneemt, kunnen andere kinderen ervoor kiezen om met anderen te spelen. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals delen en samenwerken, kan een uitdaging zijn.

 

Andere ontwikkelingsniveau: Als jouw kind cognitief verder gevorderd is dan leeftijdsgenoten, kan dit tot problemen leiden bij het vinden van een aansluiting. Het denkniveau van je soort kan verschillen en het geeft waarschijnlijk de voorkeur aan interactie met oudere kinderen.

 

Het is belangrijk om deze mogelijke redenen te overwegen en te verkennen hoe je jouw kind kunt ondersteunen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het opbouwen van vriendschappen.

Is het erg als mijn kind geen vrienden heeft?

De mate van invloed op je kind hangt af van zijn of haar specifieke behoeften. Kinderen ervaren vermoeidheid vaak na een schooldag en verlangen naar de rust van thuis om te kunnen spelen. Het is ook niet ongebruikelijk dat sommige kinderen van natuur meer zelfstandig en onafhankelijk zijn, en de voorkeur geven aan individuele activiteiten.

 

Desalniettemin zijn mensen van nature sociale wezens; we verlangen naar verbinding en interactie met anderen. Vriendschappen bieden kinderen de gelegenheid om essentiële sociale vaardigheden te ontwikkelen, zoals onderhandelen, rekening houden met anderen, zelfinzicht, emotieregulatie en conflictoplossing. Wanneer jouw kind beperkt sociaal contact heeft, kan het mogelijk zijn om deze belangrijke vaardigheden te ingewikkeld te beperken. Het kan daarom zinvol zijn om manieren te vinden om sociale interactie te stimuleren, zelfs als je van nature introverter of onafhankelijker bent.

Tips om jouw kind te stimuleren vrienden te krijgen

Kijk eerst in hoeverre jouw kind aansluiting vindt bij andere kinderen. Als dat in veel settingen lukt, is er misschien geen reden tot zorg. Merk je dat jouw kind toch moeite heeft in het aangaan en onderhouden van vriendschappen? Gebruik dan deze tips om meer vrienden te krijgen:

TIP 1: MAAK HET BESPREEKBAAR

Als je het gevoel hebt dat je kind niet zo lekker ligt in de groep, is het goed om dit bespreekbaar te maken met je kind. Open het gesprek liever niet met de vraag welke of hoeveel vrienden je kind heeft. De kans is dan immers groot dat het dan gewoon wat namen zal opnoemen. Vraag je kind liever of het tevreden is met de vrienden die het heeft. Zou het misschien meer vrienden willen hebben? Met wie zou het dan wel vrienden willen zijn en waarom? 

TIP 2: GA SAMEN OP VERKENNING

Als in het gesprekje met je kind duidelijk is geworden dat het inderdaad graag wat meer vrienden zou willen hebben, is de deur geopend om het thema ‘vriendschap’ eens wat nader te gaan verkennen samen. Wat verstaat jouw kind onder een vriend? Hoe doe je dat, vrienden maken? Wat heeft je kind zelf al eens geprobeerd en wat zouden nog andere manieren kunnen zijn om vriendschappen te maken? Misschien is het leuk om hier eens samen een lijst van te maken? Denk bijvoorbeeld aan iemand vragen om mee te doen met een spel, iemand vragen te komen spelen, iemand iets laten zien of iets delen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden!

TIP 3: TIJD VOOR ONDERZOEK

Voor kinderen voor wie het maken en onderhouden van sociale contacten niet vanzelf gaat, kan het heel leerzaam zijn om eens te observeren hoe andere kinderen dit aanpakken. Wanneer jullie lijst met manieren om vriendschappen te maken (zie tip 2) af is, zou je met je kind kunnen afspreken dat hij op school en op de sportclub eens stiekem gaat opletten hoe andere kinderen dit aanpakken. Hoe vragen zij kinderen om mee te doen of om zelf mee te mogen doen? Hoe maken zij speelafspraken? Bespreek wat je kind gezien heeft en voeg eventuele nieuwe ideeën toe aan jullie lijst.

TIP 4: OEFEN MET WEERBAARHEID

Onze uitstraling en houding zijn sterk van invloed op de indruk die we achter laten bij anderen. Van die wetenschap kun je gebruik maken, door met je kind te oefenen een stevige houding aan te nemen. Dat doe je bijvoorbeeld door rechtop te staan met je schouders naar achteren, de ander aan te kijken en duidelijk hoorbaar te praten. Je kunt je kind dit ook zelf laten ervaren, door in een rollenspel of vertrouwde omgeving uit te proberen wat het effect is van verschillende houdingen (onzeker, stevig, agressief) op jezelf en anderen.

TIP 5: MAAK EEN ACTIEPLAN

Maak eens een lijst van alle klasgenoten en vraag je kind met wie het wel meer contact zou willen hebben en waarom. Noemt je kind de naam van het meest populaire kind? Of juist van een ander kind dat net als hij/zij zelf niet zoveel aansluiting heeft? Maak samen een keuze op wie jouw kind die week zal afstappen om een van de ‘vriendschap-maak-manieren’ uit jullie lijst te proberen. Hou als ouder een oogje in het zeil dat je kind niet de meest moeilijke manier wil gaan uitproberen op het meest populaire kind! Vraag je kind bij welk klasgenootje het zich het meest op z’n gemak voelt om de gekozen actie uit te proberen. Misschien is het goed om ook de leerkracht te betrekken in jullie actieplan?

TIP 6: LAAT JE KIND OEFENEN IN EEN NIEUWE OMGEVING

Voor kinderen die sociaal wat minder vaardig zijn, kan het lastiger zijn om in dezelfde omgeving te gaan experimenteren met nieuw gedrag. Hoe hard het ook klinkt; in een klas is de sociale ‘rangorde’ al bepaald en is vaak moeilijk te doorbreken. In een nieuwe groep is het voor je kind makkelijker om zich – met een schone lei en nieuwe vaardigheden – een plekje in de groep te verwerven. Dit kan bijvoorbeeld op een clubje of vereniging zijn, maar ook op vakantie kunnen kinderen oefenen met het opdoen van nieuwe sociale contacten. De ervaringen en het zelfvertrouwen dat je kind hier opdoet, kan je kind ook helpen in de schoolsituatie.

PESTEN

Wil je meer leren over het ondersteunen van je kind bij het ontdekken van zijn of haar identiteit en het versterken van zelfvertrouwen, motivatie en identiteit? Neem dan een kijkje bij mijn online cursus voor ouders: "PUBERWIJS".

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.