DE DYNAMIEK VAN VRIENDSCHAPPEN IN DE PUBERTIJD

Gepubliceerd op 14 november 2023 om 14:30
Opvoeding gaat over behoefte en grenzen

DE DYNAMIEK VAN VRIENDSCHAPPEN IN DE PUBERTIJD

De puberteit brengt voor jongvolwassenen onverwachte veranderingen met zich mee. Niet alleen ondergronds ze fysieke metamorfoses, maar ze ervaren ook verschuivingen in hun denkwijze en ondergrond. Terwijl voorheen ouders de belangrijkste steunpilaren waren, groeit in de puberteit de invloed van leeftijdsgenoten en vrienden. Het jongvolwassen kind moet een evenwicht vinden tussen de verwachtingen van ouders en die van vrienden, wat een complexe opgave kan zijn.

ZELFVERTROUWEN EN WEERBAARHEID: ESSENTIEEL VOOR GROEPSDRUK

Het omgaan met groepsdruk vereist zekerheid en weerbaarheid. Ouders kunnen hun kinderen ondersteunen door het aanmoedigen van kritisch denken en het maken van zelfstandige keuzes. Daarnaast is open communicatie over hoe om te gaan met groepsdruk van groot belang. Kinderen met een lage mate van veilige en een onduidelijke sociale identiteit lopen meer risico om te bezwijken onder groepsdruk of zich aan te sluiten bij een 'verkeerde' vriendengroep.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN VRIENDSCHAP: VAN KLIEKEN TOT INDIVIDUELE VERBINDINGEN

In de puberteit kunnen we drie onderscheidende vormen van vriendschap onderscheiden: de kliek, de groep en de individuele vriendschap. Binnen vriendengroepen is de druk om te conformeren aan groepsnormen het grootst, wat zowel stabiliteit als conflicten kan veroorzaken. De puberteit brengt ook de behoefte met zich mee om je te onderscheidend, wat meer ruimte biedt voor individuele vriendschappen.

WAAROM VRIENDEN BELANGRIJK ZIJN IN DE PUBERTEIT

Het aangaan en onderhouden van vriendschappen vraagt ​​om sociale vaardigheden. Ook in de puberteit leren kinderen nog steeds sociale vaardigheden en binnen vriendschappen doen ze veel waardevolle ervaring op. Hoewel het soms ook gewoon lijkt wat rondgehangen wordt, kunnen jongeren ook veel van elkaar leren.Vriendschappen leren jongeren ook veel over zichzelf. In vriendschappen gaan jongere op zoek naar antwoord op vragen als: wie ben ik, waar sta ik voor, wat wil ik en hoe kijken anderen naar mij? Daarnaast leert de jongere ook zelf een mening te vormen. Vriendschappen kunnen heel goed voor het zelfvertrouwen van een adolescent zijn. Wat helaas dus ook in houdt dat het ontbreken van vriendschappen zeer slecht voor het zelfvertrouwen kan zijn, tot emotionele en psychosociale problemen kan leiden en hierdoor een negatieve invloed kan hebben op het functioneren van de jongere.


Vrienden bieden ook emotionele steun, solidariteit en zekerheid in nieuwe situaties. Samen is het veel gemakkelijker nieuwe situaties tegemoet te treden dan in je eentje. En juist in de puberteit, met het streven naar zelfstandigheid, hebben jongeren deze steun buiten het gezin hard nodig.Vriendschap biedt natuurlijk ook affectie, intimiteit en sociale stimulatie, dingen waar pubers zeker behoefte aan hebben, maar soms moeilijk vinden om nog op te zoeken of te accepteren van de ouders.

 

Aan het begin van de puberteit is binnen de vriendschap vooral het samen dingen kunnen ondernemen en het delen van interesses van belang. Sympathie, loyaliteit en hulpvaardigheid zijn bepalend voor de vriendschap. Bij het ouder worden verschuift het belang van de vriendschap langzaam aan meer naar de emotionele kant en beginnen zaken als trouw, vertrouwelijkheid en jezelf kunnen zijn binnen de vriendschap belangrijk te worden voor het voorbestaan van de vriendschap.

WANNEER JE PUBER VERKEERDE VRIENDEN KIEST: OMGAAN MET ‘FOUTE VRIENDEN’

Het komt wel eens voor dat ouders zich zorgen maken over de keuze van vrienden van hun kinderen, omdat ze geloven dat deze vrienden een negatieve invloed kunnen hebben. 'Foute vrienden' lijken soms een sterke aantrekkingskracht te hebben op jongeren. Deze vrienden staan ​​vaak voor iets dat anders is en soms ook spannend wordt gezien. Wat interessant is, is dat deze keuze vaak wordt gemaakt door jongeren die mogelijk al een minder goede relatie met hun ouders hebben. Het lijkt erop dat deze keuze ook een manier kan zijn om zich af te zetten tegen de verwachtingen van hun ouders.

 

Het uitbreiden van deze vriendschappen is meestal niet de meest effectieve oplossing. Dit leidt vaak alleen tot geheime ontmoetingen met deze vrienden, waardoor ouders het zicht op de vriendschap verliezen. Het is een van groot belang om in contact te blijven en open gesprekken te voeren. Dit lukt meestal niet wanneer ouders de vriendschap volledig afwijzen. De beste aanpak is om op een niet-beschuldigende manier te praten met je soort te praten over je vrienden en je zorgen uit te spreken in plaats van verwijten te maken.

 

Daarnaast is het cruciaal om te begrijpen waarom deze vrienden belangrijk zijn voor je soort. Jongeren hebben ruimte nodig om zelf te ontdekken wie goede vrienden zijn en wie dat niet zijn. Dit proces is essentieel voor hun persoonlijke groei.

 

In elke vriendschap, vooral in die waar ouders zich minder comfortabel bij voelen, is het goed als ouders interesse tonen in de vriendschap en de vrienden van hun kinderen welkom heten in hun huis. Met elkaar ouders enerzijds vertrouwen in de vriendenkeuze van hun soort, terwijl ze anderzijds de mogelijkheid behouden om de vriendschap van dichtbij te volgen. Dit kan leiden tot een beter begrip van de dynamiek en de invloed van deze vriendschappen op het leven van hun kinderen.

WANNEER JE PUBER GEEN VRIENDEN HEEFT

Sommige pubers hebben nooit vrienden over de vloer en zijn buiten schooltijd bijna altijd thuis. Ze lijken geen vrienden te hebben. Bij een grote groep van deze jongeren blijkt dat niet echt het geval. Ze hebben op school voldoende vrienden en hebben genoeg aan dit contact waardoor zij buiten school minder contact zoeken. Daarnaast is er ook een groep jongeren die niet zo'n behoefte heeft aan contact met leeftijdgenoten. Zij voelen zich er prima bij weinig of geen vrienden te hebben. En dan nog niet gehad te hebben over zijn of haar online vrienden : Lees ook vriendschappen op Social media

Maar er is ook een groep jongeren die wel vrienden wil, maar er niet in slaagt vriendschappen aan te gaan of te onderhouden. Deze adolescenten hebben wel moeite met het feit dat ze geen vrienden hebben. Zij missen hierdoor ook de mogelijkheid ervaringen op te doen op het sociale vlak en belanden hierdoor in een vicieuze cirkel. Een sociale vaardigheidstraining kan dan hulp bieden.

EEN AANTAL TIPS OM SAMEN MET JOUW PUBER VRIENDSCHAPPEN TE SLUITEN

TIP 1: ZOEK SAMEN AANSLUITING

Omdat er vanaf de basisschool naar de middelbare school zomaar vriendschappen kunnen verwateren kan je je kind stimuleren dat vriendschappen soms hard werken is, stuur eens een kaartje naar een oude vriend, of ga samen eens op bezoek.

TIP 2: SOCIALE VAARDIGHEDEN

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden is essentieel. Als ouders kun je je kinderen helpen door middel van oefeningen en activiteiten die sociaal leren waardevolle. Dit kan bestaan ​​uit rollenspellen tot het aanmoedigen van empathie, delen en samenwerken.

TIP 3 : BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN EN CLUBS

Buitenschoolse activiteiten zijn geweldige kansen voor kinderen om nieuwe vrienden te maken en interesses te ontwikkelen. Ouders worden verplicht om hun kinderen te schrijven voor activiteiten waarin zij geïnteresseerd zijn.

TIP 4 : LICHT SCHOOL IN

Communiceer met school. Soms is het zinvol om contact op te nemen met school. Zij hebben zo weer andere ideeën en zien ook weer een andere kant van jouw kind.

TIP 5 : PROFESSIONELE HULP ZOEKEN

In voorkomende gevallen, zoals wanneer kinderen kampen met sociale angstproblemen, kan professionele hulp nodig zijn. Het puberbrein is super complex, daarom heb ik hier een cursus voor gemaakt. We starten half november, schrijf je nu in op de wachtlijst. De eerste 5 deelnemers kunnen meedoen voor de pilotprijs.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.